forbot

LLC Heroncore smart technology

+7 (903) 191-65-28
  • Premium Business
  • LLC Heroncore smart technology
Quầy trưng bày
Vòng đeo tay kiểm soát
Vòng đeo tay kiểm soát
Thẻ nhận dạng
Thẻ nhận dạng
 Thẻ đeo tai cho động vật
 Thẻ đeo tai cho động vật
Vòng đeo tay silicone
Vòng đeo tay silicone
Vòng đeo tay kiểm soát
Vòng đeo tay kiểm soát
Vòng đeo tay silicone
Vòng đeo tay silicone
Thẻ nhận dạng
Thẻ nhận dạng
Vòng đeo tay silicone
Vòng đeo tay silicone
Nhãn RFID
Nhãn RFID
Vòng đeo tay kiểm soát
Vòng đeo tay kiểm soát
 Vạch dấu báo tần số vô tuyến
 Vạch dấu báo tần số vô tuyến
Vòng đeo tay kiểm soát
Vòng đeo tay kiểm soát
Thẻ nhận dạng
Thẻ nhận dạng
 Thẻ đeo tai cho động vật
 Thẻ đeo tai cho động vật
Vòng đeo tay silicone
Vòng đeo tay silicone
Vòng đeo tay kiểm soát
Vòng đeo tay kiểm soát
Vòng đeo tay silicone
Vòng đeo tay silicone
Thẻ nhận dạng
Thẻ nhận dạng
Vòng đeo tay silicone
Vòng đeo tay silicone
Nhãn RFID
Nhãn RFID
Vòng đeo tay kiểm soát
Vòng đeo tay kiểm soát
 Vạch dấu báo tần số vô tuyến
 Vạch dấu báo tần số vô tuyến
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
Vòng đeo tay silicone
Đang có sẵn 
Nhóm: Vòng đeo tay silicone
Vòng đeo tay silicone
Đang có sẵn 
Nhóm: Vòng đeo tay silicone
Thẻ nhận dạng
Đang có sẵn 
Nhóm: Thẻ nhận dạng
Vòng đeo tay kiểm soát
Đang có sẵn 
Nhóm: Vòng đeo tay kiểm soát
Vòng đeo tay silicone
Đang có sẵn 
Nhóm: Vòng đeo tay silicone
Vòng đeo tay kiểm soát
Đang có sẵn 
Nhóm: Vòng đeo tay kiểm soát
Vòng đeo tay kiểm soát
Đang có sẵn 
Nhóm: Vòng đeo tay kiểm soát
 Vạch dấu báo tần số vô tuyến
Đang có sẵn 
Nhóm:  Vạch dấu báo tần số vô tuyến
 Thẻ đeo tai cho động vật
Đang có sẵn 
Nhóm:  Thẻ đeo tai cho động vật
Thẻ nhận dạng
Đang có sẵn 
Nhóm: Thẻ nhận dạng
Nhãn RFID
Đang có sẵn 
Nhóm: Nhãn RFID
Liên hệ

Địa chỉ

Nga,  Moskva,  Moscow,  362000,  pr.Mira, d.1

Thủ trưởng

Liu ZhouYang

Điện thoại của doanh nghiệp

Ban Giám đốc
+7
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!

Internet

Trang web:
Trang web:
WhatsApp:
+86-18160930907 ( Cell/Wechat )

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty LLC Heroncore smart technology. Tất cả thông tin về LLC Heroncore smart technology tại Moscow (Nga).